Al het nieuws TERUG

Datum Titel Omschrijving
03-01-2019 v1.00 CMS : linked table Begin gemaakt met de linked tables.
28-12-2018 v1.00 CMS pagination klaar De navigatie knoppen voor de pagina's zijn klaar (onder de tabellen)
26-12-2018 v1.00 limit werkt (CMS) Het limit gedeelte van een select query werkt.
24-12-2018 v1.00 CMS update, insert en delete basis klaar De update, insert en delete statements voor schermen met 1 gelinkte tabel zijn klaar. Hierna komen gelinkte tabellen (waarbij selects getoond moeten worden)
23-12-2018 v1.00 CMS verder uitgebreid Vandaag is een aantal zaken toegevoegd aan het CMS: - Functie om inputs te maken - Regel voor het toevoegen van data - Kolom voor knoppen (dynamisch) - Regel voor zoeken - mySQLi met een array als parameter is toegevoegd voor de WHERE
21-12-2018 v1.00 basis select gemaakt voor CMS De basis is gelegd voor de select query o.b.v. jQuery + php + mySQLi
20-12-2018 v1.00 Begin gemaakt met jquery ajax voor tabellen CMS Vandaag is het begin gemaakt met de jquery logica voor het weergeven van tabellen via Ajax.
03-12-2018 v1.00 sidebar (navigatie) dynamisch De sidebar voor het menu is dynamisch gemaakt
03-12-2018 v1.00 header dynamisch gemaakt De header is dynamisch gemaakt met werkende linkjes
02-12-2018 v1.00 basis layout gemaakt Vandaag is de basis layout gemaakt van het CMS
02-12-2018 v1.00 Inlog klaar Inlogscherm is klaar
28-11-2018 v1.00 nieuw CMS gestart Vandaag begonnen met het nieuwe CMS voor de website (de oude doet het niet meer, één van de redenen van de weinige updates)
16-11-2018 v1.00 trucks pagina af De Trucks pagina is ook klaar
16-11-2018 v1.00 image pagina af De pagina om de beelden te laten zien is klaar
14-11-2018 v1.00 index pagina af De index pagina is nu helemaal af.
14-11-2018 v1.00 Taalselectie werkt De taalselectie werkt
14-11-2018 v1.00 Placeholder in zoekvelden In de zoekvelden staat nu een placeholder
14-11-2018 V1.00 Kleurtje header goed Het kleurtje van de actieve module in de header werkt nu
22-10-2017 v1.00 Filter doorzoeken Het doorzoeken van filter opties is nu mogelijk.
19-10-2017 v1.00 Wis en Wis alles knop De wis en wis alles knoppen zijn nu afhankelijk van of er iets te wissen valt.
19-10-2017 v1.00 Filter tonen responsive Het wel of niet tonen van het filter is nu responsive.
19-10-2017 v1.00 Hoogte filter responsive De hoogte van filtervelden is nu responsive.
18-10-2017 v1.00 hoogte instellen verbeterd Het instellen van de hoogte van een filterset veroorzaakt niet langer een sprong naar boven.
18-10-2017 v1.00 hoogte opslaan filterveld Het opslaan van de hoogte van het filterveld is geregeld.
04-10-2017 v1.00 Tabellen klaar De php file die tabellen maakt is klaar.
02-10-2017 v1.00 Trains pagina klaar De trains pagina is klaar
30-08-2017 v1.00 Linkpagina is klaar De linkpagina is klaar.
30-08-2017 v1.00 Infopagina is klaar De infopagina is klaar.
30-08-2017 v1.00 Nieuwspagina klaar De nieuwspagina is klaar.
30-08-2017 v1.00 index pagina (bijna) klaar De index pagina is bijna klaar. Het enige wat nog moet is dat de beelden php gemaakt moet worden.
27-08-2017 v1.00 Responsive design Vandaag zijn de eerste stappen gemaakt naar het responsive design van trainsandtrucks.nl
24-08-2017 v0.10 mysqli update live De update om alle front end pagina's naar mysqli om te zetten is uitgevoerd.
09-05-2017 v0.10 Front end omgezet Alle php files die de bezoeker te zien krijgt zijn omgezet naar MySQLi. Hierna volgen de back end (CMS) php's en daarna gaan we alle php bestanden opschonen ter voorbereiding op het mobiel vriendelijker maken van de site.
09-05-2017 v0.10 Linktable bijgewerkt De linktable pagina is omgezet naar MySQLi.
09-05-2017 v0.10 Infotable omgezet De infotable pagina is omgezet naar MySQLi.
09-05-2017 v0.10 ImageFilter omgezet Het imagefilter bestand is omgezet naar MySQLi.
08-05-2017 v0.10 AjaxTable omgezet Vandaag is Ajaxtable omgezet naar MySQLi.
19-04-2017 v0.10 Statstable omgezet De statstable pagina is omgezet
19-04-2017 v0.10 Ajaxfilter omgezet De Ajaxfilterpagina is omgezet naar MySqli.
05-04-2017 v0.10 Linkpagina bijgewerkt De linkpagina is bijgewerkt naar mysqli.
05-04-2017 v0.10 Infopagina omgezet De info pagina is omgezet naar myslqi
27-03-2017 v0.10 imagetable gereed De pagina imagetable.php is omgezet naar myqli.
20-03-2017 v0.10 index gereed De index pagina is gereed voor versie 0.10
20-03-2017 v0.10 start Omdat de beschikbare tijd om v1.00 te ontwikkelen beperkt is, is besloten om eerst versie 0.10 te gaan ontwikkelen. Hierin wordt i.i.g. mySQL vervangen door mySQLi, vanwege het vervallen van ondersteuning in php 7. Tevens zal worden gepoogd om de site wat mobiel vriendelijker te maken.
27-02-2017 3300 beelden Vandaag is het 3300ste beeld geplaatst!
17-10-2016 3200 beelden Vandaag zijn we over de 3200 beelden gekomen die beschikbaar zijn op trainsandtrucks!
05-10-2016 v1.00 utf8 Na de server update retourneerde de database geen utf8 gecodeerde teksten meer. Dit is opgelost.
23-09-2016 Update nieuwe server De site is bijgewerkt naar een nieuwe server en alles werkt weer naar behoren.
27-05-2016 3100 beelden Het 3100ste beeld is toegevoegd!
12-05-2016 v1.00 Verschillende hoogtes filterbox De filterboxen kunnen nu verschillende hoogtes hebben
12-05-2016 v1.00 Verder gegaan met filter Ik ben begonnen met het werk aan het filteren.
03-03-2016 v1.00 filter knoppen tonen staat De filter knoppen tonen nu hun staat (actief of niet) en zetten deze ook (alleen het echte filteren van de beelden werkt nog niet)
26-02-2016 v1.00 filteropties nu button De filter opties zijn nu buttons in plaats van linkjes en zijn van het type: disabled als er geen afbeeldingen aan de optie zijn gekoppeld.
25-02-2016 v1.00 footer in klein beeld Door het oplossen van een bugje in de positionering van de footer, was de layout bij kleine beeldschermen niet meer optimaal. Dit is opgelost.
22-02-2016 v1.00 zoeken op filterwaardes Het zoeken van de lijst met filterwaardes is toegevoegd.
22-02-2016 v1.00 bug met positie footer opgelost Er was een probleem met de positie van de footer als de pagina minder dan 100% hoogte had. Dit is opgelost.
21-02-2016 v1.00 waardes filtervelden De waardes van de filtervelden worden nu ook getoond.
20-02-2016 v1.00 overige velden in filter De overige velden zijn ook toegevoegd aan de basis van het filterdeel.
19-02-2016 v1.00 Filtervelden basis toegevoegd De basis voor de filtervelden is toegevoegd en houdt tevens rekening met de hoogte van het filterveld.
18-02-2016 v1.00 Hoogte filters php De hoogte instelling van de filtervelden wordt nu opgeslagen in een php variabele, zodat php hierop kan reageren.
18-02-2016 v1.00 bug in filters wissen Na het overstappen op Ajax was er een bugje in het wissen van de filters geslopen. Deze is opgelost.
15-02-2016 Dick van der Eijk werkt mee aan TnT Dick van der Eijk heeft zijn medewerking toegezegd aan trainsandtrucks.nl Zijn bijzonder fraaie scans zullen toegevoegd gaan worden aan onze site!
14-02-2016 v1.00 sortering werkt Het sorteerveld boven de filters werkt middels Ajax.
12-02-2016 v1.00 Google Fetching Ook de trains pagina wordt nu netjes door Google gefetched, terwijl de 'echte' gebruiker gewoon middels Ajax werkt.
12-02-2016 v1.00 verbergen filter en Ajax Het verbergen en tonen van de filters werkte niet meer na de overstap op Ajax. Dit is gefixt.
11-02-2016 v1.00 Ajax en trains pagina De opzet van de trains.php en trucks.php is gemaakt middels Ajax, hierbij is een laadscherm opgenomen.
07-02-2016 v1.00 linkpagina is toegevoegd De pagina met links is toegevoegd.
07-02-2016 v1.00 infotable klaar De pagina die de algemene informatie over trainsandtrucks laat zien is klaar.
06-02-2016 v1.00 404 pagina toegevoegd Er is een eigen 404 pagina toegevoegd.
06-02-2016 v1.00 mysql en utf-8 MySql geeft nu (keurig) utf-8 karakters terug, dus de trema's etc. worden nu goed weergegeven.
06-02-2016 v1.00 oneven regels in tabel De oneven regels in een tabel hebben nu een afwijkende kleur gekregen.
06-02-2016 v1.00 news.php De pagina die al het nieuws laat zien is gereed.
06-02-2016 v1.00 nieuwstabel vp1 werkt nu ook De nieuwstabel werkt nu ook op kleine schermen.
05-02-2016 v1.00 Ajax en Google Er is een oplossing bedacht voor het werken met Ajax en tegelijkertijd de content wel voor Google doorzoekbaar te maken.
05-02-2016 v1.00 Nieuwstabel toegevoegd De nieuwstabel is toegevoegd aan de indexpagina.
02-02-2016 v1.00 schermgrootte detectie Een eerste aanzet voor het werken met Ajax en schermgroottebepaling is gereed.
02-02-2016 v1.00 opbouw pagina's De opbouw van de pagina's is wat versimpeld.
31-01-2016 v1.00 index - info Het informatie gedeelte van de index pagina wordt nu opgehaald uit de database (middels mysqli).
31-01-2016 v1.00 header ajax call De eerste Ajax call is succesvol geïmplementeerd, met deze call wordt het geselecteerde land opgeslagen.
29-01-2016 v1.00 header en footer dynamisch De header en footer zijn dynamisch gemaakt (php).
29-01-2016 v1.00 Start php We zijn beginnen met het dynamisch maken van de statische pagina's voor v1.00.
27-01-2016 v1.00 filtersectie gemaakt De lijst met filterbare items is gemaakt.
24-01-2016 v1.00 Filterhead gemaakt De kop van het filterblok is gemaakt.
23-01-2016 v1.00 pagina laden De pagina laadt nu sneller doordat diverse div's bij bepaalde viewpoints al zijn verborgen.
23-01-2016 v1.00 tonen en verbergen filters Het tonen en verbergen van filters werkt nu
19-01-2016 v1.00 knop voor tonen filters Een knop om filters te tonen is toegevoegd aan de kleine en middelgrote viewport.
19-01-2016 v1.00 footer correct weergegeven De weergave van de footer is nu beter
27-12-2015 v1.00 Link in menu groter gemaakt De linkjes in het topmenu zijn nu groter.
27-12-2015 v1.00 Footer toegevoegd De footer is toegevoegd en blijft netjes onderaan de pagina.
27-12-2015 v1.00 afbeeldingspagina gereed De nieuwe afbeeldingspagina (statische versie) is gereed.
26-12-2015 v1.00 imageTable details De detail tabel voor grote schermen van de afbeeldingspagina is gereed.
25-12-2015 v1.00 Afbeelding imagetable De afbeelding van de imagetable is nu gecentreerd.
25-12-2015 v1.00 imageTable header verbeterd De header van de imagetable is verbeterd.
11-12-2015 3000 beelden Vandaag is het 3000ste beeld toegevoegd!
22-08-2015 2900 beelden Het 2900ste beeld is toegevoegd!
10-08-2015 Cookiemelding Vandaag is de cookiemelding geïmplementeerd en een link toegevoegd naar de informatie over het gebruik van Google producten.
10-05-2015 v1.00 statische versie gereed De statische versie van versie 1.00 is gereed
10-05-2015 v1.00 beeldpagina responsive De beeldpagina is responsive gemaakt.
04-05-2015 v1.00 header beeldpagina De header van de beeldpagina is klaar voor PC's en tablets.
01-05-2015 v1.00 beeldpagina begonnen Na een periode van rust op het ontwikkelvlak, zijn we begonnen met de beeldpagina voor v1.00 van trains and trucks.
13-04-2015 2800ste beeld Vandaag is het 2800ste beeld toegevoegd!
21-03-2015 Linkpagina De linkpagina toont weer links
21-03-2015 68 nieuwe scans Vandaag zijn 68 nieuwe Zweedse vrachtwagen scans gemaakt.
21-02-2015 Bugfix upload deel Een kleine onjuistheid in de code is verholpen (upload en bewerkt deel van het CMS)
20-02-2015 Onderwerp toegevoegd aan afbeeldingspagina In de kop van de afbeeldingspagina staat nu een kort onderwerp. Daarmee is een nieuwe versie (0.06) van de site live!
20-02-2015 CMS verbeterd De beheersomgeving (CMS) is verbeterd, zodat je vanuit het koppelscherm direct naar het onderhoud van de velden kunt.
20-02-2015 Tags bij afbeelding Onderaan de afbeeldingspagina zijn de gekoppelde tags toegevoegd. Daarmee wordt de vindbaarheid in (bijv.) zoekmachines verbeterd. (SEO)
18-02-2015 Meta data De afbeeldingspagina is aangepast zodat er nu ook metadata wordt getoond.
17-02-2015 2700 beelden Vandaag is het 2700ste beeld toegevoegd!
13-02-2015 Bewerken beelden verbeterd De pagina waarmee we beelden kunnen voorzien van een omschrijving en tags is verbeterd.
12-02-2015 Panorama foto's 74 Zweedse panorama foto's uit 2006 worden de komende dagen toegevoegd.
08-02-2015 Samenwerking Mario van Lint Trains and trucks werkt vanaf vandaag samen met Mario van Lint om onze verzameling ASG (vrachtwagen) foto's te delen. Deze kunnen nabesteld worden op zijn site : www.fotomario.nl (linkje staat in dat geval ook onder de foto)
07-02-2015 FB vriendelijke pagina De afbeeldings pagina is nu beter te delen op Facebook (zodat de relevante informatie gedeeld wordt)
16-12-2014 Foto verwerkt Vandaag is de laatste foto van de stapel analoge beelden NL 1995-2003 toegevoegd.
20-11-2014 2600 beelden Het 2600ste beeld is vandaag toegevoegd.
14-11-2014 Zweeds wordt NL De Zweedse beelden zijn toegevoegd. Nu verder met de stapel Nederlandse beelden !
23-10-2014 Verhuizing site De site is verhuisd naar een andere server van onze webhosting. Mogelijk is de site heel even onbereikbaar geweest.
03-10-2014 CMS verbeteringen Een aantal CMS verbeteringen is doorgevoerd zodat beelden makkelijker bewerkt kunnen worden.
25-09-2014 v1.00 pagination klaar De pagination (knoppen onder de tabel) is klaar.
20-09-2014 Scannen foto's Het scannen van 200 foto's uit 1995 - 2003 is begonnen.
18-09-2014 v1.00 Landingspagina klaar Het responsive design van de landingspagina is klaar.
16-09-2014 v1.00 Nieuwstabel klaar De responsive opmaak voor de nieuwstabel is klaar.
11-09-2014 Serie klaar De serie foto's van het Utrechts Archief is gereed. Nu gaan we oudere foto's scannen.
02-09-2014 v1.00 menu en navigatie Het responsive deel van het menu en de navigatie zijn klaar.
22-08-2014 2400 beelden Vandaag is het 2400ste beeld toegevoegd.
13-08-2014 Vakantie voorbij De vakantie is (helaas) weer voorbij en de updates zullen weer regelmatig volgen!
25-07-2014 v1.00 Basis indeling klaar De basis indeling van de landingspagina is klaar.
25-07-2014 Responsive design Op de achtergrond zijn we begonnen met versie 1.00 van Trains and Trucks, waarbij Responsive design, wat ongeveer betekent: Het juist weergeven van de site op meerdere apparaten (zoals mobieltjes), het meest belangrijk is. Bij updates zullen we dan ook vermelden of het over v1.00 gaat of over de huidige versie.
15-07-2014 2300 beelden Vandaag is het 2300ste beeld toegevoegd!
23-06-2014 Sortering beelden De sorteersleutel van de 'trains' en 'trucks' pagina is aangepast zodat de nieuweste beelden bovenaan staan.
23-06-2014 2200 beelden Vandaag is het 2200ste beeld toegevoegd!
05-06-2014 2100 beelden Vandaag is het 2100ste beeld toegevoegd!
30-05-2014 Sortering laatste beelden De sorteersleutel van de laatste beelden op de startpagina is iets aangepast en is nu Datum, BeeldNr. Dit was altijd beeldnr, waardoor beelden die later toegevoegd waren in het CMS, altijd bovenaan stonden. Dit hoefde niet per definitie de laatste beelden te zijn die zichtbaar waren gemaakt, waardoor dit niet handig was.
30-05-2014 NL foto's gereed De set met actuele NL treinenfoto's is toegevoegd, nu volgen diverse beelden van het Utrechts Archief.
30-05-2014 Upload verbeterd Het toevoegen van beelden is verbeterd
16-05-2014 Controles toegevoegd Helaas kreeg ook Trains And Trucks veel last van spam in de vorm van onzinnige reacties van niet bestaande mensen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om een spamcontrole in te voeren. Sorry voor het ongemak.
06-05-2014 2000ste beeld toegevoegd Vandaag is het 2000ste beeld toegevoegd
18-04-2014 ASG foto's 2005 klaar Vandaag is de laatste ASG foto uit 2005 toegevoegd. Hierna volgen een paar treinen en vrachtwagen video's, waarna we doorgaan met een aantal nieuwe Nederlandse treinenfoto's.
30-03-2014 Categorie selectie Het selecteren van de categorie van een afbeelding bij direct linken is ingebouwd.
20-03-2014 ASG foto's We zijn begonnen met het toevoegen van ASG foto's uit onze Zweden trip in 2005.
17-03-2014 Versie 0.05 Met de wijzigingen van vandaag is versie 0.05 live gegaan.
17-03-2014 Taaldetectie verbeterd De taaldetectie is verbeterd, deze bevatte een bug waardoor de eigen keuze niet onthouden werd.
17-03-2014 Sortering De mogelijkheid om beelden te sorteren is toegevoegd.
17-03-2014 Laatste foto van Per Niklasson toegevoegd Vandaag is de laatste foto van Per Niklasson toegevoegd.
12-03-2014 1900 beelden Vandaag is het 1900ste beeld toegevoegd. Nog een paar beelden van Per te gaan en dan is het tijd voor een nieuwe serie!
27-02-2014 1800 beelden Vandaag is het 1800ste beeld toegevoegd!
23-02-2014 Nieuwe fotograaf Onlangs hebben we een aantal foto's van Per Niklasson ter beschikking gekregen om toe te voegen aan TrainsAndTrucks!
23-02-2014 Digitaal Zweden klaar Vandaag is de laatste digitale treinenfoto uit de Zweedse collectie toegevoegd.
04-02-2014 Nieuws toevoegen Nieuwsitems kunnen nu via het CMS worden toegevoegd.
04-02-2014 1700 beelden Vandaag is het 1700ste beeld toegevoegd aan trains and trucks!
20-01-2014 Versie 0.04 Met de wijzigingen van vandaag is versie 0.04 live gegaan van de site! De komende updates zullen vooral aan de achterkant effecten hebben (het CMS).
20-01-2014 Taal detectie Vanaf vandaag zit er een automatische taal-detectie die bekijkt of de browser ingsteld is op Nederlands, anders krijgt de gebruiker standaard de Engelse variant voorgeschoteld. Dit kan eenvoudig aangepast worden via de vlaggetjes bovenin.
14-01-2014 Reageren op beeld Vanaf vandaag is het mogelijk om op een beeld te reageren, dit kan door middel van het klikken op een beeld (zodat deze groot verschijnt) en onderin de velden te vullen en op 'reageren' te klikken. Uw reactie wordt dan direct getoond.
14-01-2014 1600ste beeld toegevoegd Vandaag is het 1600ste beeld toegevoegd! Vanwege de 'upload' tool die onlangs gereed is gekomen, hebben we nog een aantal Nederlandse treinenfoto's die we toevoegen voordat we weer verder gaan met de Zweedse.
09-01-2014 Import script klaar Het script om alle, nog overgebleven, afbeeldingen uit een folder te importeren in de database is klaar.
09-12-2013 Beeld klikbaar Op het moment dat er een vorig beeld beschikbaar is, kun je op een foto klikken om naar dat vorig beeld toe te gaan. (werkt alleen bij foto's, niet bij video, omdat je dan andere acties uit kunt voeren)
09-12-2013 1500ste beeld toegevoegd Vandaag is het 1500ste beeld toegevoegd
24-10-2013 Paginering vanaf nu aflopend Vanaf vandaag is de paginering onderaan de tabel aflopend, dit maakt zoekopdrachten in Google beter omdat de eerste pagina altijd de eerste foto's bevat.
22-10-2013 1400 beelden Vandaag is het 1400ste beeld toegevoegd!
09-10-2013 1300 beelden We zijn voortvarend van start gegaan met de Zweedse beelden en hebben vandaag het 1300ste beeld toegevoegd!
04-10-2013 Eerste deel archief toegevoegd Vandaag is de laatste foto van het eerste deel van het archief (digitale foto's uit Nederland) van onszelf toegevoegd. Hierna komen onze digitale Zweedse beelden. Waarna de digitale beelde op zijn en we toe zijn gekomen aan gescande beelden.
03-10-2013 1200 beelden Vandaag is het 1200ste beeld toegevoegd!
20-09-2013 1100 beelden Het 1100ste beeld is vandaag toegevoegd!
27-08-2013 Facebook link verbeterd De facebook link onder aan de afbeelding is verbeterd.
06-08-2013 Nieuwe versie online Trainsandtrucks heeft een nieuwe versie gekregen: 0.02!
06-08-2013 Filtersecties uitklapbaar De filtersecties zijn uitklapbaar. Voorlopig in 3 standen (verborgen, 4 regels en 14 regels)
06-08-2013 Filter werkt weer De filtersectie werkte niet meer in Chrome. Dit is opgelost
30-07-2013 Traininfo toegevoegd Traininfo is toegevoegd aan trainsandtrucks.nl voor het opzoeken van Zweedse treinnummers.
29-07-2013 1000ste beeld toegevoegd Vandaag is het duizendste beeld toegevoegd aan Trains And trucks!
28-05-2013 Bestand niet gevonden Er is een custom 404 pagina (bestand niet gevonden) toegevoegd.
28-05-2013 Vertaling vorige / volgende De vertaling van vorige / volgende werkte de eerste keer niet als je direct naar een afbeelding ging. Opgelost!
28-05-2013 Link afbeelding De link naar de afbeelding werkte de eerste keer niet correct. Dit is opgelost.
26-05-2013 900 beelden Vandaag hebben we het 900ste beeld toegevoegd!
26-05-2013 Nieuwe fotograaf Vandaag hebben we toestemming gekregen om enkele beelden van Bert Gortemaker te tonen op www.trainsandtrucks.nl!
30-03-2013 800 beelden Het 800ste beeld is vandaag toegevoegd!
03-03-2013 700 beelden Het 700ste beeld is zojuist toegevoegd!
13-02-2013 600 beelden Het 600ste beeld is vandaag toegevoegd!
03-02-2013 500 beelden Het 500ste beeld is vandaag toegevoegd!
31-01-2013 Kopiëren waardes beeld Het kopiëren van waardes welke gekoppeld zijn aan een afbeelding is nu mogelijk.
29-01-2013 Twitter omschrijving De omschrijving van een Twitter deel actie is verbeterd.
29-01-2013 Categorie Bij het bekijken van een afbeelding wordt nu het juiste categorienummer bepaald (trains of trucks)
20-01-2013 400 beelden Vandaag is het 400'ste beeld toegevoegd!
15-01-2013 Titel verbeterd De paginatitel is verbeterd van de detailpagina
15-01-2013 Twitter knop toegevoegd Een twitter knop is toegevoegd aan de detailspagina.
15-01-2013 Google +1 De Google +1 knop is toegevoegd aan de detailpagina
13-01-2013 Selectie detailpagina De filters werkten niet meer door in de detailpagina. Dit is opgelost
08-01-2013 Bug in detail pagina De detailpagina kon niet meer netjes scrollen na de laatste wijziging.
06-01-2013 300 beelden Het 300-ste beeld is zojuist toegevoegd!
06-01-2013 Detailpagina verbeterd De detailpagina werkt nu via het imageID in plaats van het paginanummer. Dit werkt beter als je rechstreeks naar een afbeelding wilt verwijzen.
06-01-2013 Nieuwe fotograaf Sinds vandaag toont trainsandtrucks ook foto's van Henk van der Maten. Hij heeft een grote hoeveelheid oude dia's welke in de loop van de tijd toegevoegd gaan worden!
05-01-2013 Traagheid lijkt verholpen De traagheid van de site lijkt gelukkig verholpen.
05-01-2013 Traagheid Op de één of andere manier reageert de webserver erg traag. We hebben de hosting partij gevraagd wat er aan de hand is.
04-01-2013 Thumbnails De thumbnails verwijzen nu naar een andere bestandsnaam dan de grote foto, dit zou (in theorie) de hoeveelheid dataverkeer moeten reduceren omdat de browser de foto's dan beide in haar cache heeft.
19-12-2012 200 beelden Het tweehonderdste beeld is zojuist toegevoegd!
18-12-2012 Google analytics Het script voor google analytics is toegevoegd.
16-12-2012 Verbeteringen beeldbeheer Het uploaden van beelden is verbeterd, zo is er een bugje uit de categorie query gehaald en worden er nu maar 10 beelden getoond, tevens is het nu mogelijk voor de beheerder om waardes te bewerken vanaf de standaard pagina's
14-12-2012 Datum exact Een indicatie of de 'datum opname' exact is wordt nu weergegeven.
13-12-2012 Paginering Enkele schoonheidsfoutjes in de paginering zijn verwijderd.
13-12-2012 Filter en pagina Als er een nieuw filter wordt toegepast, wordt de pagina automatisch op 1 gezet (zodat je altijd beelden ziet)
13-12-2012 Zoekplaatje Openstaande vragen worden nu getoond in de detailpagina van de afbeelding
13-12-2012 Beeld details In de 'detail' pagina van de beelden worden alle beelddetails nu ook getoond.
12-12-2012 Home en filter De filters blijven nu ook bewaard tijdens een bezoek aan de startpagina.
12-12-2012 Bug in trucks sectie Er zat een bug in de filtersessie van de 'trucks' sectie. Deze is opgelost.
09-12-2012 100ste beeld toegevoegd Vandaag is het honderdste beeld toegevoegd!
09-12-2012 Kleine verbeteringen Diverse kleine verbeteringen doorgevoerd aan de hoofdpagina en detailpagina.
05-12-2012 Filter opslaan Het filter wordt nu opgeslagen
05-12-2012 Paginering Paginering verbeterd
01-12-2012 Youtube Youtube filmpjes worden nu alleen als thumbnail weergegeven, pas bij het klikken op het plaatje, zie je het echte filmpje.
01-12-2012 Jaar Jaren zijn nu alleen zichtbaar van de huidige categorie
01-12-2012 Nieuwe beelden De afgelopen dagen zijn er gestaag nieuwe beelden toegevoegd.
01-12-2012 Omschrijving De omschrijving wordt in de beginschermen nu afgekapt.
26-11-2012 Nieuwe beelden Enkele beelden toegevoegd
26-11-2012 Informatie De linker-balk van de hoofdpagina toont nu algemene informatie
26-11-2012 Beeldpagina Pagina toegevoegd voor het tonen van de beelden.
23-11-2012 Landfilter Het landfilter werkt nu ook
23-11-2012 Index pagina Index pagina toont nu ook weer beelden
21-11-2012 Versie 0.01 Live De eerste versie van de site is live.
21-11-2012 Paginering toegevoegd Bij de tabelvorm van alle afbeeldingen is nu een paginering toegevoegd.
21-11-2012 Wis alles Een link toevoegd om alle checkboxes leeg te maken.
21-11-2012 Layout filterkop De filterkop is nu donkergrijs.
20-11-2012 Jaar opname bug Een bugje in het filteren op 'jaar van opname' is opgelost
20-11-2012 Wis knop De wis knop werkt nu.
18-11-2012 Label tag De label tag toegevoegd aan de filtersessie, waardoor het label van het vinkje ook klikbaar is.
17-11-2012 Jaar opname Mogelijkheid toegevoegd om te filteren op jaar van de opname.
15-11-2012 Beeldfilter verbeterd Beelden die nog niet 'klaar' zijn om te tonen, worden nu verborgen
15-11-2012 Eigenaar Filter op beeldeigenaar toegevoegd
15-11-2012 Typefilter Afbeeldingstypefilter toegevoegd
14-11-2012 Kleine verbeteringen Diverse kleine verbeteringen zijn doorgevoerd. Met name in het kader van het kiezen van de juiste category
06-11-2012 Advertentieblok beter gemaakt Het advertentieblok is nu vanuit één php bestand aan te passen.
26-08-2012 Filter Test met filterpart begonnen
21-08-2012 Velden toegevoegd De diverse velden gekoppeld aan afbeeldingen
19-08-2012 Plaatsen Plaatsen kunnen nu gekoppeld worden aan afbeeldingen.
19-08-2012 Default waardes Het (ont)koppelen van default waardes aan afbeeldingen is nu mogelijk via een invoerscherm
19-08-2012 Beelden invoegen Het invoegmenu voor de beelden is gereed.
12-08-2012 Functie PHP gemaakt Na een tijdje 'stilstand' ben ik weer verder gegaan met de ontwikkeling en heb een php bestand gemaakt voor de functies die ik ga gebruiken.
06-06-2012 Plaatsen Webpagina gemaakt om plaatsten te onderhouden
06-06-2012 Landen De webpagina om de landen te beheren is gereed
06-06-2012 Velden tool De webpagina's die gebruikt gaan worden om de filtervelden te beheren zijn gereed
30-05-2012 Relaties toegevoegd De tabelrelaties zijn nu volgens 'InnoDB' toegevoegd
30-05-2012 Indexen De foreign key velden hebben indexen gekregen
29-05-2012 MySql Enige De engine van de tabellen is aangepast naar InnoDB om relationele integriteit af te kunnen dwingen
24-05-2012 Andere techniek Voor het aanroepen van de server ga ik toch een andere techniek gebruiken (Ajax). Dit blijkt beter te werken (geen refresh). Kost iets meer tijd, maar het moet wel goed!
09-04-2012 Advertenties De advertentie sectie is toegevoegd
09-04-2012 Vrachtwagens Vrachtwagens worden nu ook getoond.
09-04-2012 Video's Video's worden nu ook getoond.
04-04-2012 Pagina selectie toegevoegd Onderaan de tabel met afbeeldingen zit een paginaselectie.
03-04-2012 Nieuwe afbeeldingen toegevoegd Nieuwe afbeeldingen toegevoegd
14-03-2012 Links zichtbaar De links zijn nu zichtbaar in de 'LINKS' sectie
14-03-2012 Link tabel De tabel waarin de diverse links naar andere sites gaat opslaan is aangemaakt
14-03-2012 Link groepen Tabel voor het groeperen van links toevoegd
05-03-2012 Laatste beelden De laatste beelden worden nu getoond op de voorpagina.
05-03-2012 Titel afbeelding De juiste titel wordt nu getoond als je met de muis over de miniatuurweergave beweegt (eerst werd daar de informatie tabel getoond in HTML code)
05-03-2012 Eigenschappen tonen Diverse eigenschappen van de foto's worden nu getoond.
05-03-2012 Geen rand In Internet Explorer zit er nu geen blauwe rand meer om de miniatuurweergave van de foto.
05-03-2012 Vertaling treinentabel De tabel die de treinenfoto's toont is nu op een betere manier 'vertaald' (beter vindbaar op Google)
05-03-2012 Thumbnails Om bandbreedtegebruik te beperken worden de initiële foto's nu als thumbnail opgeslagen op de server.
04-03-2012 Slimbox toegevoegd De kleine broer van 'Lightbox' (een tool om foto's te laten zien) is toegevoegd en getest.
04-03-2012 Eerste twee testfoto's toegevoegd De eerste twee testfoto's zijn toegevoegd. Het format is zeker nog niet optimaal (de tabel) en het filteren is nog niet mogelijk, maar alles op zijn tijd.
03-03-2012 Vertaling beter geregeld De vertaling van de inhoud van de getoonde tabellen is nu beter geregeld (zowel Engels als NL staat in de HTML, waardoor e.e.a. beter vindbaar wordt in Google).
01-03-2012 IE bug regels opgelost In het script om regels te verbergen zat een bug m.b.t. IE, deze is gefixed
29-02-2012 Vullen database De diverse (stam)tabellen van de database worden de komende dagen gevuld.
28-02-2012 Tabelstructuur bepaald De tabelstructuur voor de beelden is bepaald en aangemaakt. Het vullen kan beginnen (eerst de stamdata)
27-02-2012 Datastructuur bedenken Vandaag een begin gemaakt met het bedenken van de opbouw van de tabellen waar de afbeeldingen en zoektermen in moeten komen. Veel werk en nog niet helemaal tevreden. Dit gaat iets langer duren dan de vorige 'projectjes'
26-02-2012 Informatie tabblad werkend Het tabblad 'INFO' toont nu gegevens uit de database, welke filterbaar zijn d.m.v. de categorieën aan de linkerkant.
23-02-2012 Titels toegevoegd. Alle bestanden hebben nu een unieke titel
22-02-2012 Header voor laatste beelden De homepage heeft nu een header voor de laatste beelden
22-02-2012 Nieuws link werkt nu goed De nieuws link (alles) bij de home sectie is nu verbeterd, waardoor 'Home' groot in de header blijft.
21-02-2012 Info categoriën toegevoegd In de linker balk van de 'info' pagina, zitten nu de categoriën van de faq sectie.
21-02-2012 Groep tabel aangemaakt Er is een tabel aangemaakt voor de faq groepen
21-02-2012 Linker filtersectie toegevoegd Aan de linkerkant van de site is een (zwarte) sectie toegevoegd waar straks de filters e.d. komen.
21-02-2012 Laatste nieuws toegevoegd Vandaag is de sectie 'laatste nieuws' toegevoegd aan de startpagina. Deze laat de laatste 5 nieuwsfeiten zien. Tevens is er een pagina toegevoegd (alles) welke alle nieuwsfeiten laat zien.
20-02-2012 Meertalig gereed De opzet om de site meertalig (NL en EN) te maken is gereed
19-02-2012 Header gereed De header is gereed, inclusief 'actieve' link.
07-02-2012 Tijdelijke voorpagina klaar Een tijdelijke voorpagina is vandaag live.
06-02-2012 TnT geregistreerd Vandaag is de domeinnaam trainsandtrucks.nl geregistreerd
16-01-2012 Fonts etc. uitgezocht De stijl van TnT is deels bepaald door het kiezen van de fonts en kleuren.
10-01-2012 Logo klaar Het logo van TnT is klaar